หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: สมัตรสมาชิกแล้วสามารถโพสได้นะครับ
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบท้องถิ่นท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท กรมส่งเสริมการปครอง  (อ่าน 99 ครั้ง)
SheetChula
Newbie
*

พลังน้ำใจ0
ID Number: 306
กระทู้: 18


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: 28 สิงหาคม 2017 07:39:50 »

Permalink: โหลดแนวข้อสอบท้องถิ่นท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท กรมส่งเสริมการปครอง
[[โหลดแนวข้อสอบท้องถิ่น]]ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท กรมส่งเสริมการปครอง


#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท กรมส่งเสริมการปครอง
1 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
2 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
3 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ
4 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร + แนวข้อสอบ
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
6 ถาม - ตอบ การจัดการดินและน้ำ
7 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
8 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
9 แนวข้อสอบเรื่องการขยายพันธุ์พืช?
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
11 แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
11 แนวข้อสอบความสำคัญของการเกษตร
13 แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร
MP3 - พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร

#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปครอง ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท
1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
5 ความปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ์
6 นโยบายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
7 ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
8 หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
10 ถาม – ตอบ กองทุนสิ่งแวดล้อม
11 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานสุขาภิบาล
12 ถาม – ตอบ ความหลากหลายทางชีวภาพ
13 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
14 ถาม- ตอบ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน
15 ถาม – ตอบ นโยบาย แผน และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
MP3 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท กรมส่งเสริมการปครอง
1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
7 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
8 ถาม-ตอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
9 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
10 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
11 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
12 ถาม - ตอบ เรื่องโรคระบาดและการควบคุมโรค
13 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานสุขาภิบาล
14 แนวข้อสอบสาธารณสุขชุมชน
15 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
MP3 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
#เก็งแนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท
1 ถาม-ตอบ การออกแบบสถาปัตยกรรม
2 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
3 ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
4 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิทัศน์
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
6 การจัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
7 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
8 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
9 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบ โดยใช้ AutoCAD
11 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
12 ถาม - ตอบ เรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
13 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
MP3 - พรบ.ท้องถิ่น
1 ถาม - ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2 ดิจิตอลคอมพิวเตอร์
3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4 ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ากำลัง (Electric Power System)
5 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ( Electrical motor )
6 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
7 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
8 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
9 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
10 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า (เฉลยละเอียด)
MP3 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2
1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
3 การเตรียมงานก่อสร้าง
4 พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
5 การวิเคราะห์โครงสร้าง
6 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
7 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
8 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
9 การจัดหาแหล่งน้ำและคุณภาพและมาตรฐานน้ำ
10 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
11 แนวข้อสอบนายช่างโยธา
MP3 - ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต

#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท กรมส่งเสริมการปครอง
1 ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อเบื้องต้น
2 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
3 ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำประปาและระบบท่อ
4 การบริหารงานก่อสร้างระบบประปา
5 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น
6 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
7 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานประปา
8 ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงาน
9 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
10 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานประปา
11 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สนใจสั่งซื้อ#แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท กรมส่งเสริมการปครองติดต่อมาที่
โทร : 0930921748   (ข้อสอบงานราชการไทย)
LineID :  0930921748
LineID : http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2
[สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]

###แนวข้อสอบมีให้เลือก 4 แบบ
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ+MP3 ราคา 701 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม MP3 บรรยายต่างๆ)
3. ชุดติว MP3 + หนังสือ ราคา 1500 บาท (MP3 [บรรยายเสียงเนื้อหาบนปก 5- 6 เรื่อง)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (MP3 + DVD 4 ภาพประกอบเนื้อหาบนปกและเพิ่มเติม)


สามารถติดตาม#ข่าวเปิดสอบแต่ละหน่วยงาน#คุ่มือเตรียมสอบทุกหน่วยงานได้ที่
##หนังสือแนวข้อสอบเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/ddbook.9988/
##ติดตามข่าวสารการเปิดสอบ : https://www.facebook.com/ddbook.78/

รีวิวผลงานของลูกค้า#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้#แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท กรมส่งเสริมการปครองได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

#แนวข้อสอบข้าราชการ#ข้อสอบข้าราชการ#หนังสือสอบข้าราชการ#โหลดแนวข้อสอบ
#เจาะลึกแนวข้อสอบ#เก็งแนวข้อสอบ#อัพเดทแนวข้อสอบ#คู่มือเตรียมสอบ# คู่มือติวสอบ# ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล อปท
#สรุปแนวข้อสอบ#NEWแนวข้อสอบ#PDFแนวข้อสอบ#HOTแนวข้อสอบ#BESTแนวข้อสอบ
BY : https://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

สนับสนุนโดย SMF 1.1.14 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF
Google visited last this page 30 สิงหาคม 2017 12:16:42